Home » Categorie 46a

Categorie 46a

Onderwerp van de les

Categorie

Lesontwerpaspecten

Inleiding

 

Voorkennis activeren

 

Begeleid oefenen

 

Individueel oefenen

 

Afsluiting

 

Lesdoelen

Materialen

 

 

 

 

 

 

Tijdsduur

Klaaropdracht

 

1 les

 

 

 

Lesontwerpaspect

Didactische structuur

Inhoud

Aantekeningen

Inleiding

 

 

 

 

 

 

Voorkennis activeren

 

 

 

 

 

 

Begeleid oefenen

 

 

 

 

 

 

Individueel oefenen

 

 

 

 

 

 

Afsluiting