Home » Categorie 44a

Categorie 44a

Onderwerp van de les

Categorie 44a

Lesontwerpaspecten

Inleiding

 

Voorkennis activeren

 

Begeleid oefenen

 

Individueel oefenen

 

Afsluiting

 

Lesdoelen

Materialen

  • De kinderen kunnen aan het einde van de les woorden met eind-d die klinkt als /t/ correct schrijven.
  • De kinderen passen de verlenigingsregel toe 
  • Noteerblaadje (bijlage)
  • Woorden van de categorie op een lijstje (bijlage)

 

Tijdsduur

Klaaropdracht

50 min.

Woordzoeker (bijlage)

 

Lesontwerpaspect

Didactische structuur

Inhoud

Aantekeningen

Tijd

Inleiding

n.v.t.

In de inleiding wordt verteld wat er deze les behandelt wordt

Vertel ook tevens de klaaropdracht.

Deze komt later in de les ook op het bord.

 

3 min.

Voorkennis activeren

n.v.t.

Herhaal de instructie kort:

 

De leerkracht zegt een woord met een t-klank aan het eind.  De leerlingen zeggen het woord na en maken het woord langer. De leerkracht schrijft de lange vorm op het bord en zet een streep onder de letter d.

 

Een korte herhaling van de eerder behandelde stof.

3 min.

Begeleid oefenen

Tweetal coach

Voordoen van de aankomende opdracht. Kies hiervoor een leerling uit.

De leerkracht gaat samen met de leerling aan de instructietafel zitten. De leerkracht neemt een blaadje met twee kolommen voor zich en de leerling een lijstje met woorden.

 

Het is de bedoeling dat de verlengingsregel wordt toegepast. De leerkracht doet dit bewust hardop voor, bijvoorbeeld: de leerling zegt het woord hond, de leerkracht herhaalt het woord en maakt het daarna langer. De leerkracht zegt: ik hoor een d-klank als ik hem langer maak dus schrijf ik hond met een /d/.

 

Na 5 woorden draaien de rollen om en mag de leerling de woorden opschrijven. Na de in totaal 10 woorden (5 van de leerkracht en 5 van de leerling) gaan de leerkracht en de leerling samen de woorden nakijken. De leerkracht herhaalt nadrukkelijk bij elk woord de verlengingsregel. De leerkracht zorgt ervoor dat de leerling dit ook toepast, zodat alle leerlingen precies weten wat ze moeten doen.

 

 

9 min.

Individueel oefenen

Tweetal coach

Tweetallen gaan samen de woorden van categorie 44a oefenen.

Na het begeleid oefenen maakt de leerkracht tweetallen (sterk-gemiddeld, gemiddeld-zwak, sterk-zwak). De leerkracht geeft aan dat er nu niet na 5, maar na 27 woorden (groep 4) of na 20 woorden (groep 5) wordt gewisseld van rol.

 

Als alle woorden zijn geweest gaan de leerlingen samen de woorden nakijken. Dit gebeurd door iedere keer de verlengingsregel toe te passen. Dit heeft de leerkracht nadrukkelijk voorgedaan in het begeleid oefenen.

 

De leerkracht geeft op het bord de tijd aan die de leerlingen hebben. Als ze binnen de tijd klaar zijn mogen ze aan het werk met de klaaropdracht.

 

30 min.

Afsluiting

n.v.t.

Woordenslang op het digibord maken

De leerkrach zet het woord hond op het bord. Vervolgens gaat het eerste tweetal overleggen en schrijft een van hen een woord achter hond dat begint met een /d/. Bijvoorbeeld: hondaad.

 

Dan volgt het volgende tweetal. Dit gaat net zo lang door tot elk tweetal een woord in de woordenslang heeft geschreven.

5 min.

 

Opmerkingen

De woordenlijst die is bijgevoegd, bevat alleen de woorden van categorie 44a. Dit zijn woorden die allemaal op een /d/ eindigen. Om te voorkomen dat de leerlingen weten dat er alleen maar een /d/ geschreven wordt, kan er voor gekozen worden om een alternatieve woordenlijst in te zetten waarin ook woorden staan met een /t/ op het eind. Deze optionele woordenlijst heb ik hier ook bijgevoegd.

 

 

 

 

 

 

Bijlagen

Zelf

Samen nakijken en verbeteren

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10

 

11

 

12

 

13

 

14

 

15

 

16

 

17

 

18

 

19

 

20

 

21

 

22

 

23

 

24

 

25

 

26

 

27

 

28

 

29

 

30

 

31

 

32

 

33

 

34

 

35

 

36

 

37

 

38

 

39

 

40

 

41

 

42

 

43

 

44

 

45

 

46

 

47

 

48

 

49

 

50

 

51

 

52

 

53

 

54

 

55

 

 

Woordenlijst groep 4

Categoriewoorden

Optionele lijst

hond

baard

beeld

bord

brood

dood

gezond

god

maand

paard

tand

vriend

woord

bad

bed

blad

blind

bloed

blond

boord

breed

brand

bruid

draad

daad

grond

haard

hand

hoofd

koud

land

strand

wond

zand

zwaard

armband

geld

goedkoop

hemd

hoed

iemand

kind

kleed

lied

mand

pond

schuld

veld

vijand

vreemd

waard

wild

wind

zaad

stad

hond

haard

tent

baard

punt

brood

taart

maand

bed

zit

flat

vriend

rest

grond

soort

juist

bruid

brand

haard

haat

draad

hand

vuist

maat

tuit

kind

hoofd

koud

kat

mat

stad

rat

armband

zweet

geld

hoed

iemand

heet

lat

strand

wond

kind

kleed

lied

mand

pond

schuld

veld

vijand

vreemd

waard

wild

wind

zaad

stad

 

Woordenlijst groep 5

Categoriewoorden

Optionele woordenlijst

hond

aanbod

afgrond

afstand

arbeid

gebed

hoofdstad

hoofdstuk

hoofdzaak

inhoud

landschap

leeftijd

levend

maaltijd

potlood

raadsel

spiegelbeeld

spreekwoord

steentijd

gewond

gids

grondstof

landbouw

niemand

onkruid

randstad

speelgoed

stadhuis

stemband

strijd

vanavond

verbaasd

verbod

verkeerd

verstand

vliegveld

voedsel

voorbeeld

voorraad

wereld

woedend

heet

aanbod

afgrond

lat

tuit

vuist

hoofdstad

inhoud

landschap

leeftijd

maat

haat

levend

maaltijd

juist

soort

spreekwoord

potlood

gewond

grondstof

niemand

flat

zit

taart

onkruid

stemband

vanavond

zweet

rat

mat

kat

verstand

vliegveld

voorbeeld

voorraad

wereld

punt

tent

randstad

gewond

potlood

 

 

 

Woordzoeker groep 4

 

Y D O S E Y S M B O R D M A A N D A C H
I E N J O N B M D M A N D A I L C J J B
T A R G S H G A E A B E D D E H W S C E
S E D S T C E Q D V O E F E E F O T C C
W S T S O E I L I L E O B E Z A N S K L
S N X E S F E U B R O O D A W G D K I Q
T R A D N V Q I B H B V I J A N D E D L
Q I I E S T C K S E S R V V A R N S I N
Q M Y L W C A R D M Z U U R R E D G G T
Y R X O F A X N O D I L T I D E H L R A
R V T Z O O A D D H B S W E D N E O O D
L C G I A H N L U U A O O N G D Z M N M
E O E B G A U E K D I A O D E D P A D D
B E H T L H D P O L W Z R R L K R N N Z
R D E A C A E O U F E A D D D B I A T D
I L F S T C D G D G A E A S H L A N A O
C I L S S E E N G P V W D R B O J T D D
C T J Q I P O I L L A O Z T D N E C O J
D W I L D P I O V E G B T I G D R D O E
H I C K A T O R G Z S P A A A E N R T E
J N R M P D L E G Q I Y G N E E X Y S E
N D N V I H Y J E E I I G F E T G K O N
V S A L V C S M G N N O A E T D S C D S
S E S S I S E P B L Z Z S I S S I N E D
E L L I P G U K R C H E L D A M V S T M

Zoek de volgende woorden:
hond, baard, beeld, bord, brood, dood, gezond, god, maand, paard, tand, vriend, woord, bad, bed, blad, blind, bloed, blond, boord, brand, breed, bruid, daad, draad, grond, haard, hand, hoofd, koud, land, strand, wond, zand, zwaard, geld, hemd, hoed, kind, kleed, lied, mand, pond, schuld, stad, veld, vijand, vreemd, waard, wild, wind, zaad,

 

 

 

Woordzoeker groep 5

 

E G S G E E M V F T H E A D I P G D V P
R R C M A N R T O I X R S S I L J G D G
Z A A N B O D G E S T A D H U I S N S C
A P N A F S T A N D A N T P R L O I W C
T N A R B E I D H B A D B T O W N O S M
G F T N F D O E R B S S S Z E P K E H X
Q N P G N T S E M S F T N G L H R X V T
C R M E O C V E O P L A N D B O U W E B
C S V B R O T V I R K D E A S O I E L S
E E R E S S O O D E L E E M T F D F H K
L V L D S M D O Z E C H L O E D Q U E Q
R S K C P N B R E K G O A Y E Z E M I S
S I L G E R V B F W R O N Q N A P A A N
Q N E D E V L E H O O F D S T A D A J F
G H E V L E I E H O N D S N I K U L D J
M O F V G R E L P R D S C E J T L T F M
W U T E O K G D G D S T H L D E G I D S
S D I R E E V C N S T U A C S U D J W N
Q P J S D E E A I S O K P D D A A D E L
S I D T E R L F N J F R E K A T E E R E
S T R A Q D D G Q A H O R R A A D S E L
G P J N Q Q S R C M V L R S V J J J L N
R G E D P H P O T L O O D S R S Y K D E
R M R G X K C N R A O H N I E M A N D I
P E M Y R M R D N V R R N D S R L Y A H

Zoek de volgende woorden:
hond, aanbod, afgrond, afstand, arbeid, gebed, hoofdstad, hoofdstuk, hoofdzaak, inhoud, landschap, leeftijd, levend, maaltijd, potlood, raadsel, spiegelbeeld, spreekwoord, steentijd, gewond, gids, grondstof, landbouw, niemand, onkruid, randstad, speelgoed, stadhuis, stemband, strijd, vanavond, verbaasd, verbod, verkeerd, verstand, vliegveld, voedsel, voorbeeld, voorraad, wereld, woedend,

Maak een Gratis Website met JouwWeb